Innmelding av restultat via SMS

SMS funksjonen fungerer som følger:

Man må ha kampresultat og kampnummer klart.
Du finner kampnummeret på NBBF’s sider: https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Hjem.aspx

– Velg serie
– Under Oppsett velg Alle kamper
– Da kommer kampsiden for valgt serie fram som inneholder kampnumrene
– Send så melding til telefonnummer 2252

– Koden er NBBF (NB! STORE BOKSTAVER)

– Etter et mellomrom skriv kampnummer

– Deretter mellomrom og resultat skrevet som 99-100

Eks: NBBF<mellomrom>2116101001<mellomrom> 99-110

NB! Man kan kun legge inn et og et resultat pr. melding. Man får også kun en sjanse.
Skriver man feil resultat må korrekt resultat legges inn av administrasjonen.

Oppskriften finner du også på NBBF’s sider: https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Hvordan-legg-inn-resultat.aspx

Lagt til av