Korona-oppdatering i Hoops

Informasjon om smittevern og Korona-situajonen fra Sverresborg Hoops basket.

Oppdatering pr. 9. mars:

Trondheim kommune har oppdatert smittevernveilederen for idretten. Den eneste endringen som berører oss i Hoops denne gangen er at det er vedtatt at hallene er stengt for publikum.

Se hele veilederen for idretten i Trondheim kommune her.

Oppdatering 19. februar:

REGJERINGEN ÅPNER FOR KAMPER OG CUPER FRA MIDNATT TIRSDAG 23. FEBRUAR

Da har regjeringen kommet med lettelser for barn og unge og åpner for kamper og cuper innen samme kommune. Disse endringene gjelder fra midnatt tirsdag 23. februar. Trondheim kommune har fulgt opp med tilsvarende beslutning. Det betyr at NBBF Region Midt vil begynne å planlegge seriespill etter vinterferien.


Oppdatering 30. januar:

Regjeringen har forlenget koronatiltakene gitt 18. januar i to nye uker – det vil si til midten av februar. Det betyr at det ikke blir arrangert seriekamper de to første ukene i februar.


Oppdatering 20. januar:

Utfyllende informasjon om idrett i Trondheim

 • Trondheim kommune åpner opp for ordinær treningsaktivitet for barn og unge under 20 år med treningsgrupper på inntil 20 personer.
 • Trondheim kommune åpner for lokale konkurranser utendørs i vinteridretter for barn og unge (presisert 21.1).
 • Trondheim kommune anmoder barn og unge under 20 år om å begrense deltakelsen i antallet organiserte idretts- og kulturaktiviteter i tiden fremover.
 • Trondheim kommune åpner for innendørs trening for parautøvere over 19 år.
 • Trondheim kommune anmoder idretten om ikke å krysse kommunegrenser for å trene, men har forståelse at det kan være behov for å gjøre dette innenfor enkelte idretter. Kommunen oppfordre disse utøverne til å avgrense deltagelse til et minimum når det gjelder antallet treningsgrupper.
  • Presisering 21.1: Lag og foreningers trenere og ledere som bor i annen kommune kan behøve å reise til trening i Trondheim, og barn og unge i Trondheim må få delta i sin aktivitet selv om den foregår på en arena i en annen kommune. Kommunen anser denne typen reiser som nødvendige, for å bidra til barn og unges fysiske og psykiske helse. Vi anmoder om at de som må følge eller kjøre barna over kommunegrensene utviser forsiktighet mtp. smittevern.
 • Foreldre kan følge de minste barna inn i anlegget for hjelp med omkledning etc, f.eks. på svømmetrening. Med de minste barna menes 6 år og yngre. En av foreldrene kan følge barn som er 6 år og yngre inn i anlegget for hjelp med omkledning og kan være til stede som tilskuer i hallen.
 • Trondheim kommune anbefaler at breddeidrett/barne- og ungdomsidretten ikke reiser for å spille regionale eller nasjonale kamper, eller å delta på regionale eller nasjonale samlinger så lenge regjeringen anbefaler ikke å gjennomføre reiser innenlands.
  • Om idrettslag fra Trondheim likevel velger delta på konkurranser eller utøvere deltar på nasjonale samlinger, innføres det 10 dagers karantene før de involverte får være i nærkontakt med andre lag i Trondheim kommunes idrettsanlegg. Denne karantene innebærer at lag som spiller i nasjonale serier må holde seg for seg selv i kommunale haller i 10 dager etter kamp. Spillere fra slike lag får ikke spille på andre lag eller være trenere eller ha andre funksjoner på treninger for andre lag i kommunale haller i 10 dager etter en slik kamp. Hensikten med denne karantene er å redusere smitterisiko og at smitte skal kunne overføres mellom lag.
 • Trondheim kommune åpner for at trenere kan ha funksjoner i flere lag/treningsgrupper men dette fordrer at man ikke har nærkontakt med utøverne (opprettholder 1 meters avstand). Det åpnes ikke for dette om et av lagene spiller i nasjonale serie, men kun om lag/treningsgrupper har all sin aktivitet lokalt.
 • Alle brukere skal registrere oppmøte ved hjelp av QR-kode (der det er mulig). Trener/lagleder registrerer oppmøte for sitt lag.
 • Personer som er i karantene eller personer som bor i samme husstand som noen i karantene, har ikke tilgang til kommunale idrettsanlegg (Husstand: Personer som deler kjøkken og oppholdsrom, kjærester, venner som har nær og hyppig kontakt).
 • Hvis et lag/treningsgruppe kommer i en situasjon der en eller flere spillere havner i karantene, anmodes laget/treningsgruppen å ikke delta i treninger/kamper før smittesporings-situasjonen er avklart. Dette kan ta inntil 48 timer.

Se hele veilederen for idretten i Trondheim kommune her.


Oppdatering fra Regjeringen og Trondheim kommune 18. januar:

Regjeringen har fjernet flere restriksjoner for barn og unges mulighet til å drive idrett og fritidsaktiviteter. Dette innarbeides nå også i Trondheim kommune, og vil bli gjennomført så snart det er praktisk mulig (kommunen planlegger for å åpne kommunale idrettsanlegg fra 19. januar).

De nye reglene betyr at:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Ordinær treningsaktivitet internt i klubber og lag kan gjennomføres.
 • Det åpnes inntil videre ikke for innendørs kamper, cuper, stevner, mv.
 • Anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs for voksne over 19 år videreføres.
 • Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Regjeringen har bedt Norges Idrettsforbund om å koordinere dette med særforbundene.
 • Det anbefales ikke å gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser for å delta på idrettsarrangementer anses ikke som en nødvendig reise.
 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad.

Oppdatert pr. 15. januar:

Regjeringen har forlenget gjeldende smitteverntiltak med én dag fram til 19. januar. Årsaken er at Erna Solberg skal redegjøre for Stortinget om koronasituasjonen 18. januar (Stortinget utsatte sin oppstart med en uke).

Som en konsekvens av dette forlenger også Trondheim kommune sine tiltak og anbefalinger overfor idretten som beskrevet i Veileder for idretten i Trondheim under covid-19.

Omfanget av forlengelsen må kommunen avklare nærmere etter at regjeringen har kommet med videre nasjonale tiltak. Trondheim kommune vil med bakgrunn i oppdaterte nasjonale føringer gjøre endringer i lokale føringer. Formannskapet i Trondheim har berammet et ekstraordinært møte 20. januar, der dette er på agendaen.

Kommunen vil orientere idretten om eventuelt nye endringer med betydning for idrettsaktiviteten så raskt som mulig.


Oppdatert pr. 3. januar 2021

Regjeringen har søndag 3. januar informert om strammere smittevernstiltak de første ukene i 2021. For idretten sier forskriften:

«Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter»

Dette betyr at all trenings- og kampaktivitet i idretten må utsettes til etter 18. januar. Regjeringen vil vurdere situasjonen på nytt innen midten av januar.


Oppdatert pr. 1. januar 2021

Følgende begrensninger iverksettes i perioden fram til 1.februar 2021:

Veileder for idretten i Trondheim under Covid-19 vil fra 1. januar bli oppdatert med følgende begrensninger:

 • Det gis ikke adgang til å avholde konkurranser for utøvere over 12 år innendørs i kommunale haller i Trondheim kommune frem til 1. februar. Kommunedirektøren vil sterkt anmode private halleiere og fylkeskommunen om å innføre likelydende føring. Det åpnes fortsatt for nasjonale kamper/konkurranser innen eliteserien/toppidretten, men da i tråd med de ulike særforbunds strenge føringer. Forutsatt en tilfredsstillende “protokoll” åpnes det for publikum på disse kampene.
 • Kommunedirektøren vil sterkt anmode idretten om ikke å reise ut av Trondheim kommune for å spille kamper med utøvere over 12 år i andre kommuner i regionen fram til 1. februar. 
 • Barn og unge kan fortsatt delta i sin definerte treningsgruppe, i tillegg til å ha 10 sosiale kontakter per uke. Dette forutsetter at gruppestørrelsene satt av de ulike særforbundene eller fastsatt av kommunen for det enkelte anlegg følges. Kommunedirektøren vil sterkt anmode idretten om at utøvere ikke spiller på flere lag, trener eller har andre funksjoner på treninger for andre lag. Sosiale kontakter utover idrett og skole/jobb bør reduseres til det minimale.
 • Det gis ikke adgang til breddeidrett for voksne over 20 år i kommunale haller fram til 1. februar. Kommunedirektøren vil sterkt anmode private halleiere og fylkeskommunen om å innføre likelydende retningslinjer.

Oppdatert pr. 10. desember 2020

Trondheim kommune har oppdatert sin veileder for idretten hvor de ber alle brukere av kommunale haller å bruke munnbind i hallene, med unntak under aktivitet. Dette gjelder ungdom født før 2008 og voksne og innføres fra og med i dag 10. desember.

Vi oppfordrer derfor alle som faller inn under aldersgrensen over til å bruke munnbind ved ankomst i hallen og til man er ferdig skiftet. Munnbind tas av under trening/kamp og tas på igjen ved treningens/kampens slutt før man skifter om og forlater hallen.

Oppdatert veileder for idretten i Trondheim kommune

Oppdatering pr. 25. november 2020:

Trondheim Kommune har i dag oppdatert smittevernveilederen for kommunale haller:

 • Det tillates ikke publikum i Trondheim kommunes haller (idrettshaller, ishaller og basseng) fram til 15. januar 2021. Dette fordi det nasjonale smittetrykket er høyt og da det er mange som møtes i hallene i forbindelse med kamper.
 • Det tillates ikke nasjonale kamper eller samlinger for breddeidrett/barne- og ungdomsidretten i kommunes haller fram til 15. januar 2021.
 • Personer som er i karantene eller personer som bor i samme husstand som noen i karantene, har ikke tilgang til kommunale idrettsanlegg (Husstand: Personer som deler kjøkken og oppholdsrom, kjærester, venner som har nær og hyppig kontakt).
 • Trondheim kommune anbefaler primært at breddeidrett/barne- og ungdomsidretten ikke reiser for å spille nasjonale kamper eller delta på nasjonale samlinger fram til 15. januar 2021. Om idrettslag fra Trondheim likevel velger å spille nasjonale bortekamper eller utøvere deltar på nasjonale samlinger, innføres det 10 dagers karantene før de involverte får være i nærkontakt med andre lag i Trondheim kommunes idrettsanlegg.
 • Alle brukere skal registrere oppmøte ved hjelp av QR-kode (der det er mulig). Trener/lagleder registrerer oppmøte for sitt lag.

Se Trondheim kommunes nettsider

Treninger

Treningene vil gå som normalt, men med strengere praksis på antall på trening og kohorter.

• Møt opp på trening til vanlig tid. Ingen slipper inn i hallen før treningstiden starter og treningsgruppen før har forlatt hallen.
• Hender skal vaskes før og etter trening
• Ingen får trene i flere treningsgrupper, og maks 20 spillere pr. treningsgruppe (kohort).
• Det er ikke lov å oppholde seg i hallen utenom egen trenings- eller kamptid.
• Og det viktigste av alt: Er du syk eller har symptomer skal du ikke komme på trening.

Seriekampene i Molde og Ålesund 28. og 29. november er utsatt

Kampene i Ålesund og Molde siste helg i november blir utsatt. Styret i Hoops har vedtatt at vi ikke skal reise på disse kampene med dagens anbefalinger, og styret i Ålesund vil heller ikke ha besøk av oss nå. Gjelder lagene G09-10, G07-08, G06, G05, G03-04 og J04-05.

Ålesund vil heller ikke reise til Trondheim i november for å spille kamper. Nye datoer for disse kampene blir satt opp av Region Midt når situasjonen er klar for det.

Kampvertinfo

På alle hjemmekamper må lagene stille med to foreldre som kampverter. (Det holder med én når tribunen er stengt for publikum)

I Munkvollhallen registeres ankomst med Hoops egne QR-kode. Det skal ikke dobbeltregistres i hallens/håndballens lister. Det vil gjøre smittesporingsarbeidet vanskeligere når man bruker flere lister.

Alle (spillere, dommere, funksjonærer og publikum) skal registrere seg ved ankomst.

Diverse info om de ulike hallene

Fra Thora Storm VGS:

Lagt til av