Årsmøte og generalforsamling i SIF Fotball og Havstenbanen AS

Styret i Sverresborg Fotball ønsker velkommen til Årsmøte og generalforsamling tirsdag 20. mars kl 19:00

1. Åpning ved leder
2. Godkjenning
a. Godkjenning av innkalling
b. Stemmeberettigede
c. Saksliste
3. Valg av funksjoner
a. Ordstyrer
b. Referent
c. Underskrift protokoll – 2 personer

4. Årsmelding. Gjennomlesning og vedtak

5. Innkomne saker. Dugnadsplan 2018
6. Regnskap for 2017 med revisjonsberetning – gjennomgang og vedtak
7. Budsjett for 2018 – gjennomgang og vedtak

8. Valg. 

9. 

Les mer

Lagt til av

TRENINGSSAMLING MERÅKER 2018 – OVER 100 PÅMELDTE

Tradisjonen tro arrangerer Sverresborg fotball treningssamling i Meråker for klubbens gutter og jenter i aldersgruppen 12-16 år. Dette gir oss en fantastisk mulighet for å «bygge klubb», med et sosialt og sportslig opplegg på tvers av aldersgruppene.

Vi har også i år fått over 100 påmeldte Sverresborgere.

 

Nå i februar vil alle påmeldte motta faktura på e-post. VIKTIG at denne blir betalt i god tid før treningssamlingen avholdes.

Les mer

Lagt til av