Kurt Johansen – Årets ungdomsfotballtrener i Trøndelag!

Vi gratulerer vår egen Kurt Johansen med prisen «Årets ungdomsfotballtrener» i Trøndelag. Prisen ble delt ut ved Trøndersk fotballseminar 2017, som arrangeres av Trøndelag fotballkrets. Kurt  er tidligere aktiv spiller på høyt nivå, og har vært trener på ulike nivå i 30 år. Han har sammen med sitt meget sterke trener-og støtte-apparat bygd opp en juniorgruppe som de siste 3 årene har vært blant landets aller største, med omkring 70 spillere. Han har sammen med sitt team vist at det er mulig å kombinere inkluderende breddeprofil med meget sterke sportslige resultater. Han ble valgt på basis av følgende kriterier:

En trener som gjennom å bygge trygghet, trivsel og utviklingsmuligheter – har skapt et flott miljø i sin spillergruppe
En trener som «alltid» er der, som ser ALLE – uansett
En trener som sørger for at ingen slutter
En trener som lytter og tar spillere med på råd. En trener som bidrar til god sportslig utvikling i sin gruppe
En trener som er en lagspiller i klubben, og som forholder seg lojalt til de verdier og retningslinjer klubben drifter etter

 

Lagt til av

Lag en kommentar

©2019 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.