Aktivitetsavgift

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Klubben kan vedta ulike typer kontingenter, for eksempel for barn, ungdom, voksne.  Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.

 

Aktivitetsavgiften dekker:

Forsikring

Trening

Trøye hvert andre år

Oppmelding til serie

Det første settet med baller

Utstyr som oppmerking, vester etc

Vedlikehold av bane og anlegg

 

Lagene/spillerne dekker selv:

Kamp/treningsutstyr som shorts, strømper, sko og overtrekksdress.

Baller etter det første settet.

Dommerutgifter

Reise

Cuper

Evt bøter fra kretsen

Utvidet forsikring

 

Lagt til av