Bli medlem

Hei!

Ønsker du eller ditt barn å bli medlem i ett av lagene i Sverresborg Fotball?
Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen. Hos oss er det plass for alle!
Se på denne listen med lagledere for å finne ut hvem du kan kontakte for å melde din interesse på vegne av deg selv eller ditt barn. Du kan også finne informasjon om treningstider på det enkelte lags sider (bruk menyen til venstre for å velge lag).

Siden Sverresborg er drevet av foreldre/foresatte, setter vi stor pris på om du også ønsker å bidra som trener, oppmann eller evt med annen dugnadsinnsats. Vi er avhengig av denne innsatsen for å kunne drive klubben på en god måte.

Lagt til av