Dommere

Når Sverresborg Fotball er hjemmelag i kamp i Miniserie og 7-er  serie må vi booke dommere.

For Miniserie: Dommeransvarlig Cecilie fordeler kampene mellom 12 – 14 åringene.

For 7- er serie: Dommeransvarlig sender ut liste for hvert halvår med oversikt over hvilke dommere det enkelte laget skal benytte. Det ansvarlige arrangørlaget selv ta direkte kontakt for å booke dommer, og er ansvarlig for å sikre en rettferdig fordeling av oppdragene slik at alle får tilbud om å dømme like mange kamper. Vi anbefaler at lagledere er ute i god til  for å eventuelt lage en avtale med dommerne våre om flere kamper, slik at dømmingen også blir forutsigbar for dommerne våre.  Vi ønsker å sikre rekruttering til kretskurs. Etter fullført kurs gjennom kretsen skal disse dommerne prioriteres.

Ta kontakt på 8skarsvaag@gmail.com for å få oversendt liste med navn på aktuelle dommere.

Dommersatser 2018:

– Se hjemmsiden til Trøndelag fotballkrets Trøndelag Fotballkrets- Dommersatser.

– I miniserien benyttes en sats på 75 kr pr. kamp.

I miniserie og barnefotballen betales dommer kontant etter kamp.

I ungdomsfotball/junior/senior skal dommer sende dommerregning til ansvarlig lagleder. Lagleder attesterer og betaler beløp opp til kr 1.000,- Dommerregning legges ved refusjonsskjema som sendes regnskapsfører. Dommerutgifter belastes laget.

Skjema for honorar: Vedlagt Dommerregning (Excel)

Lagt til av

Lag en kommentar