Dommere

Oversikt over dommere i Sverresborg

Når Sverresborg Fotball er hjemmelag i kamp eller miniserie, må det ansvarlige arrangørlaget selv ta direkte kontakt for å booke dommere. Vi anbefaler at lagledere er ute i god tid og eventuelt lager en avtale med dommerne våre om flere kamper, slik at dømmingen også blir forutsigbar for dommerne våre.

 

Ta kontakt på bjs@ntebb.no for å få oversendt liste med navn på aktuelle dommere.


Dommersatser 2017:

– Se hjemmsiden til Trøndelag fotballkrets Trøndelag Fotballkrets- Dommersatser.

– I miniserien benyttes en sats på 75 kr pr. kamp.

Alle arrangører/lagledere gjør opp kontant med dommerne etter kampene. I barnefotballen betaler dommere av egen lagskasse, mens utlegg i ungdomslagene refunderes av klubben. Dommerskjema/honorarskjema sendes klubbkasserer som dokumentasjon på utleggene.

Skjema for honorar: Vedlagt Dommerregning (Excel)

Lagt til av

Lag en kommentar