Forsikring og skade

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen. Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. Denne registreringen foretas av klubben.

Detaljer om ytelsene i fotballforsikringen: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2017/fotballforsikring_2017/

 

Hva gjør jeg ved fotballskade:

Ved skade eller lidelse

1. Utfør akutt skadebehandling

2. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 02033 for bistand

3. Spiller registrerer skademelding på www.idrettshelse.no

4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning

5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uavhengig om det er dekning i forsikringen

6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk

7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp spiller til etter gjennomført behandling

 

For de som ønsker raskere behandling, anbefales utvidet forsikring:

Dette er en personlig forsikring, og bestilles her: https://fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring_2017

Priser: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/fotball-priser-2017/#143159

 

 

 

Lagt til av