Ansvarsfordeling ved hjemmekamper 2017

Vi er helt avhengig av at alle foreldre stiller opp og bidrar i gjennomføring av hjemmekamper. Vi skal etter beste evne fordele oppgaver og dere må selv sørge for å bytte innbyrdes dersom tidspunktet ikke passer.
Det er krav til gjennomføring av kamper, og spesielt ifm 0. divisjon. Vi har derfor behov for flere som bidrar på hjemmekampene. Nytt av året er også at Sverresborg har åpnet klubbhuset med bevertning. Det betyr at vi for en del kamper vil ha salg i klubbhuset og ikke på trillevogna. Det vil bli avklart i forkant av kampene.

Følgende roller skal dekkes ved hjemmekamper (rollene er beskrevet i en tabell lenger ned på denne siden):

 • Kampvert – oppmøte senest 75 minutter FØR kampstart
 • Bane/garderobeansvarlig – oppmøte senest 75 minutter FØR kampstart
 • Speakertjeneste – oppmøte senest 30 minutter FØR kampstart
 • Kioskansvarlig – oppmøte senest 30 minutter før kampstart

VIKTIG: Gjør dere godt kjent med ansvarsområdet for hver rolle i god tid FØR kampdagen!

Fra og med 1.1. 2017 har vi følgende priser ved salg i kiosken:

 • Kaffe: 15,-
 • Kake/Vaffel: 15,-
 • Saft: 5,-

NB! Det er mulig å bruke VIPS – søk etter Sverresborg Fotball G01/02 – Merk innbetaling med «Kiosk».

[table id=7 /]


Dersom kampene flyttes til et senere tidspunkt, følger ansvarsfordeling med kampen.

[table id=6 /]


ARRANGEMENTSMESSIGE KRAV 0. divisjon

 1. Hjemmelag skal stille med minimum 1 kampvert
 2. Hjemmelag skal være klar for å motta gjestende lag minimum 1 time før kampstart
 3. Hjemmelag skal være for å motta dommere minimum 1 time før kamp og veilede disse til garderobe
 4. Hjemmelaget skal etter beste evne tilby bortelaget en garderobe med dusj- og toalettmuligheter
 5. Hjemmelaget skal stille til disposisjon garderober som er rene og ryddet
 6. Dommere og gjestende lag skal rydde garderobene etter kamp
 7. Hjemmelaget skal sørge for at kamparenaen er ryddet for søppel og at arenaen er i god sikkerhetsmessig stand før og under hele kampen

Klubbene skal aktivt ta kontakt med hverandre i forkant av kamper for å klargjøre hvilke fasiliteter som stilles til disposisjon for bortelaget og ble enige om andre arrangementmessige forhold

Lagt til av

Lag en kommentar