Om denne siden

Denne nettsiden brukes kun for å informere omverdenen om tilbudet i regi av SIF.

 

Løpende informasjon om treninger, kamper osv. legges ut på
SIF Gutter 2004´s lukkede facebookgruppe (kun for spillere og foreldre/foresatte).

 

 

Lagt til av