Referat fra foreldremøte 25. mars

25. mars kalte Ove Ekli inn foreldrene til jenter-06. Møtet ble avholdt i klubbhuset til Sverresborg IF. Ove startet møtet med å fortelle at han kommer til å pendle mye det neste året og derfor ikke har anledning til å ta så mye ansvar for trening og logistikk i jenter-06-gruppa fremover. Han ønsker derfor at noen andre tar over hovedansvaret. Det var flere av foreldrene som var villig til å stille som hjelpetrenere, men det var ingen som meldte seg til å ta hovedansvaret. Ove skal derfor forhøre seg med noen av foreldrene som ikke var tilstede. Det kan også bli aktuelt med en rullering.

Det ble også diskutert mulige treningsdager. Kretsen kommer trolig til å bruke Havsteinbanen tirsdager og torsdager framover, noe som begrenser valgmulighetene til treningsdager. Vi snakket om å ha en trening i 1 1/2 time eller to treninger på 1 time. Det var gode argumenter for begge løsningene, men pga at kretsen tar så mye av treningstidene på banen kan det hende det blir vanskelig å få til to dager. Valgene står mellom mandag og onsdag. Vi diskuterte også om vi ønsket felles trening med guttene eller ei. Det virket som om de fleste syns dette var positivt. Det er fint å la guttene og jentene drive med teknikktrening sammen i begynnelsen av treningen, men at kamptreningen på slutten av treningen gjennomføres adskilt. Det er også bestemt at jenter-07 slår seg sammen med jenter-06. Treningstidspunkt vil bli bestemt 7. april.

Ingen meldte seg til å ta på seg ansvaret for økonomien. Oppgaven går ut på å ta vare på pengene som kommer inn i forbindelse med miniserien, kanskje opprette en egen bankkonto for laget. Hvis noen som ikke var på møtet er interessert i å ta på seg oppgaven, ta kontakt med Ove.

Vi snakket om cuper framover. Det er to lag som er meldt på Sverresborg cupen 10. -12 .april. mest sannsynlig blir alle kampene på lørdagen.
Miniserien vil trolig foregå på søndag ettermiddag og bestå av 3 lag med færre innbyttere. Det kan bli 2 kamper for enkelte spillere på samme dag. Sverresborg vi være vertskap en gang før sommeren og en gang etter.
Det vil være flere cuper framover som laget kan stille på. Deltagelse på Skandiacupen vil trolig bli 20. juni. Andre mulige cuper er Nidelv-cupen, 3×3-cupen i Romolslia, trondcupen, 3×3-cupen hos Astor i mai, m.m.
Det ble også snakk om utenbys-cuper med overnatting. Både Levanger og Ørlandet ble nevnt, men Levanger er kanskje mest aktuelt m.t.p. at det er bare en drøy time unna og foreldre/supportere kan lettere komme og se på. Det blir da snakk om å overnatte på en skole eller i en idrettshall, evt. på campingplass. Begge cupene går av stabelen siste helgen før skoleferie-slutt.

Ove har bestilt drakter til jentene til odel og eie. De kommer ikke til å ha navn på m.t.p. arv. De er bestilt i str 152 og 168 og med lang erm. Vi var flere som syns dette hørtes stort ut, men draktene er muligens små i størrelsen. Kjøp av sokker og shortser ordner man selv. Man får 30% på GSport ved framvisning av klubbkort (Ove har kort til utdeling hvis man ikke har). Ove har kommet med en kommentar på dette i ettertid at han vil ta en ny runde på størrelsene på draktene.

For at logistikken rundt kampdeltagelse skal bli enklere ble det diskutert å lage en oversikt i et Excel-ark med kampoversikt og navn på jentene der foreldre kan krysse av for hvilke dager de ikke har anledning. Inntil videre bruker man Facebook-siden til å melde seg av eller på kamper.

Trening starter trolig i uke 16. Dette vil bli annonsert her og på Facebook.

Det ble også oppfordret om at man varsler hverandre på Facebook dersom man tenker å dra på banen og spille på fritida.

Tags: Lagt til av

Lag en kommentar

©2019 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.