Klubbhåndbok

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb. Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for.

Takk til Norges Fotballforbund for god inspirasjon i arbeidet med Sverresborg fotballs prosess mot Kvalitetsklubb.

Dokumentet er i stadig utvikling. Denne utgaven ble redigert desember 2018

SIF Klubbhåndbok

Lagt til av