Kommunikasjon og marked

Vi har flere viktige fora for god kommunikasjon med våre medlemmer:

Trenerforum for trenere og lagledere

Foreldremøter

Spillermøter

Klubbens Web-side. Vi oppfordrer lagene til å informere om laget sitt på klubbens web-side, slik at det blir enklere for nye spillere å orientere seg om aktivitetene i klubben.

I tillegg har vi en daglig leder som i stor grad ivaretar kontakten med viktige samarbeidspartnere som bidrar økonomisk til klubben.

Lagt til av