Økonomi

Sverresborg Fotball er en foreldredrevet klubb med fokus på inkludering og plass til alle. For å holde kontigenten lavest mulig, må alle påregne å bidra til laget og klubben, med smått og stort fra kakebaking og cupvakter til styrearbeid.

Økonomien i klubben styres av styret ved økonomiansvarlig, samt regnskapsfører.

Alle lag må ha en økonomiansvarlig som holder oversikt over inntekter, utgifter og spillerlistene. Økonomiansvarlig i laget holder kontakt opp mot økonomiansvarlig i klubben.

Utlegg man har for laget føres i refusjonsskjema, sendes til økonomiansvarlig i laget som attesterer denne. Dette sendes til økonomiansvarlig i styret som sender til regnskap for utbetaling. Kvittering for kjøp scannes og legges ved. For å spare kostnader og arbeidstid for regnskapsfører, må det samles opp utlegg for minimum kr 1.000,- før det sendes til utbetaling. Ved større kjøp – reiser, overnatting etc kan det avtales at regnskapsfører betaler faktura direkte. Betalinger gjøres en gang pr uke, så ved korte frister, feks påmelding til cup gjøres dette av den enkelte som så får dette refundert.

Refusjonsskjema finnes her: refusjonsskjema

Økonomiplan for Sverresborg Fotball finnes her: SIF-fotball-økonomiplan

Lagt til av