Reisecuper

Cuper og turneringer

Den overordnede målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget, årstrinnet og spillerne.

Det viktigste med cupdeltakelse er at ALLE spillerne har lyst til å spille fotball etter cupen enn før.

Bynære cuper deltar lagene på etter egne behov og ønsker. Når det gjelder reisecuper har Sverresborg de siste årene hatt følgende retningslinjer for å sikre progresjon og kunne ha et inkluderende opplegg rundt reisecuper:

Fra 9 år: Ørland Cup (det finnes andre alternativer også. Klubben ønsker at lagene blir enige om hvor det er mest hensiktsmessig å dra, slik at vi reiser sammen på cup).
Fra 12 år: Storsjø Cup
Fra 15 år: Dana Cup

Dette betraktes som retningslinjer, og eventuelle andre ønsker diskuteres med sportslig leder.

  • Målsetting og retningslinjer skal bidra til trygge og positive opplevelser for alle involverte, herunder spillere, ledere, trenere, voksne og andre.
  • Det skal ligge en progresjon i både antall døgn, avstand til turnering og fasiliteter rundt knyttet til valg av turneringer for barn og ungdom.
  • Unødig dyre reiser og turneringer som kan bidra til å forsterke sosioøkonomiske ulikheter i den enkelte lagenhet er ikke ønskelig.
  • Klubben skal i forkant av turneringen skape en felles forståelse blant alle involverte knyttet til turneringsgjennomføring på, rundt og utenfor banen.
  • Hele årstrinnet fra klubben skal ha muligheten for å delta
  • Det skal vektlegges jevnbyrdighet innad i laget (ene)
Lagt til av