Sportslig Utvalg

Sportslig Utvalg sikrer det sportslige tilbudet i klubben og er kontaktpunkt for trenere.
Vi har delt opp i SU for barnefotball og ungdom/senior.

Ungdom/senior:
Leder: Tor Inge Andersen – tingande@online.no
Medlem: Trond Relling – trond.relling@ntebb.no
Medlem: Vegard Olsen – vegard.olsen@franzefoss.no
Medlem: Roald Lund Fleiner – roald.fleiner@napha.no

Barnefotball:
Leder: Jan Arve Gunnes – jogunnes@online.no
Medlem: Inger Ekli – siffotballinger@gmail.com
Medlem: Ronny Myrvold – ronnymy@gmail.com
Medlem: Geir Solheim – geisolhe@online.no

Lagt til av