Sportsplan

Styret i Sverresborg fotball er ansvarlig for klubbens sportsplan. Denne følger NFFs regler for barne- og ungdomsfotball, og legger til rette for at Sverresborg skal være en best mulig klubb å være i for alle våre spillere, og på tvers av ulike aldre og ferdighetsnivåer.

Den skal også etterleve de kravene som stilles for at Sverresborg skal kunne regnes som en«Kvalitetsklubb» under NFFs kriterier.

Sportsplanen er et arbeidsdokument som stadig utvikles i tråd med den naturlige utviklingen i klubben, og oppdateres regelmessig.

Sportsplan for Sverresborg fotball 06.01.19

Lagt til av