Styret

Rollebeskrivelse Fotballstyret SIF

Fotballstyret er det overordnede årsmøtevalgte organet i fotballgruppen. Styret skal være tydelige i driften av fotballgruppen og være en viktig støttespiller for alle tillitsvalgte i fotballen. Styret skal legge til rette for god klubbdrift gjennom aktivt å holde seg orientert om driften og planlegge for en sunn økonomisk og idrettslig fremtid.

Fotballstyret skal:

– sørge for et solid mål- og strategiarbeid

– arbeide aktivt med visjon- og verdiarbeid og etterlevelsen av dette

– sikre en sunn og solid økonomi- og driftskontroll

– utarbeide og vedlikeholde fotballklubbens planverk i samarbeid med sportslig utvalg

– være ansvarlig for organiseringen av Sverresborg IF Fotball

– føre kontroll med underfunksjonenes virke

– forestå daglig drift og administrative rutiner i fotballklubben

– gjøre nødvendige tiltak for at Sverresborg IF Fotball forblir en Kvalitetsklubb

VervNavnAdresseTelefonEpost
LederØyvind Wanderås98206029styreleder.sverresborgfotball@gmail.com
ØkonomilederNils Reitan40617446
StyremedlemMarit Hiim Haugseth
StyremedlemOle Alexander Buggebuggeo@getmail.no
StyremedlemInger Ekli97524035siffotballinger@gmail.com
StyremedlemPer Hårstadper.harstad@hem.no
Styremedlem
Lagt til av

Lag en kommentar