Leievilkår

Ansvarlig leietaker må være fylt 25 år

Mandag – fredag på dagtid er det ingen begrensninger i utleie. Her kan det inngås langtidskontrakt.

HVORDAN?
Bestilling skjer ved at du fyller inn bestillingsskjemaet som du finner i menyen.

VED UTLEIE GJELDER FØLGENDE:
Det skal vises hensyn til naboene. Musikk skal opphøre senest kl. 0200.

FØLGENDE PUNKTER SKAL UTFØRES FØR DERE FORLATER KLUBBHUSET:
Alt bestikk og servise vaskes i maskinen og settes på plass i skap og skuffer. Se egen veiledning for bruken av maskinen
Oppvaskmaskinen tømmes og strømmen slås av
Bord vaskes og settes på plass og stoler settes opp på bordene
Gulvene kostes og rask kastes i søpla.
Søppel bæres ut til søppelkassene ved vaktbua
Vinduer lukkes og dører låses
Utendørs søppel ryddes bort (sigarettstumper og flasker)

Husstyret

 

Kontaktperson for Klubbhuset: Kjetil Sande, tlf 48114483

 

Lagt til av