Til alle foreldre og spillere i Sverresborg Hoops Basket

Vi er en foreldredrevet klubb og vi har ett budsjett som skal forsvarers. I vår klubb kommer en del av

inntektene fra DUGNADER, der vi tømmer og vasker hus. I perioder har vi ingen jobber og noen

ganger er det flere.

Nå frem til 25. Juni skal vi ferdigstille 4 jobber. Dette betyr at vi har behov for mange av dere til å

delta i dugnadsaktiviteten. Mange av dere har allerede deltatt flere ganger i år. Mens mange andre

har ikke deltatt på en eneste en. Nå trenger vi dere alle til å bidra for å ferdigstille våre jobber før

ferien.

Andre lag og idretter kaller bare inn folk, krevet at de selger dopapir, lodd osv. mens vi prøver å få

folk til å melde seg frivillig når det passer i stede. Håper mange melder seg nå.

Når vi har dugnader ønsker vi at både foreldre og ungdom deltar, så ungdommen også ser hvordan

klubben må jobbe for å kunne gi dem ett godt tilbud.

Neste uke trenger vi masse positiv arbeidskraft for å kunne ferdigstille en del jobber vi har.

Vi trenger folk følgende tidspunkt:

Mandag 8.6.2015 17.00 – 20.30

Tirsdag 9.11.2015 17.00 – 20.30

Torsdag 11.6.2015 17.00 – 21.30

Meld dere på med hvem som kommer. Fyll inn data under:

Hvem kommer:……………………………………………………..

Har/har ikke bil med henger

Kan ta med henger/varebil ……………………………………

Hvilken dag passer best:………………………………………………..(gjerne flere)

Telefon:

Mailadresse.

Torsdag trenger vi mange flinke til å vaske. Håper mange melder seg da.

Hvor dere skal møte vil vi måtte komme tilbake til på søndag kveld, da vi må fordele de som melder

seg på forskjellige plasser.

Med dere på til

Rune Hersjevoll

Mail: rune@peri.no

Lagt til av

©2022 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.