DUGNADER FREDAG 4 OG LØRDAG 5. SEPTEMBER 2015

Klubben har påtatt seg å tømme 2 hele hus førstkommende helg. Dette gjør at vi må innkalle alle

spillere med 1 foreldre fra gutter 1999 og eldre. Alle må delta!

Vi har tidligere prøvd å ha en form for frivillig påmelding til slike jobber, men det er for få som melder

seg, så denne gangen blir det nødvendig med innkalling.

Det forventes at alle som blir innkalt stiller spiller med en foreldre/bror. Skulle det ikke passe så er

det selv å bytte med noen som har den andre dagen. Meld fra hvis dere byttes slik at vi vet hvem

som kommer.

Vi har behov for sjåfører med bil med hengerfeste. Gjerne hvis dere har stor henger også. Varebiler

taes imot med takk.

Vær så snill og meld fra dere som kan bidra med noe av dette. Vi må leie hengere, hvis ingen har.

Vi trenger minst 2 biler med hengerfeste og minst 2 hengere på hver plass vi har dugnad.

Kontaktpersoner/ansvarlige på de forskjellige plassene:

Brudalsveien 1 Morten Tøfte motofte1@online.no

Nordslettveien 159 Rune Hersjevoll rune.hersjevoll@peri.no

Her kommer lista:

Fredag 4. September 2015 kl. 17.00 – 20.30 BRUDALSVEIEN 1 PÅ HEIMDAL

Vegard Tøfte + 1

Christian Tøfte

Jakob Lorange + 1

Phillip Mittet +1

Eskil Alstad

Arbeidsoppgaver blir i hovedsak pakking og klargjøring for bortkjøring på Lørdag morgen.

Totalt 8 personer. Vi trenger 1 henger på fredag og 2 hengere på lørdag

Lørdag 5. September 2015 kl. 09.30 – 14.00 BRUDALSVEIEN 1 PÅ HEIMDAL

Phillip Mittet

Patrick Sætherøy + 1

Morten Tøfte

Sondre Uddu

Robin Monstad

Totalt 6 personer. Vi trenger 2 hengere og 2 biler.

Lesse på hengere og få 6 -8 lass til Heggstadmoen i løpet av dagen.

Fredag 4. September 2015 kl. 17.00 – 20.30 NORDSLETTVEIEN 159

Rune Hersevoll

Preben Eriksen + 1

Erik Stigen + 1

Julius Stensen + 1

Mathias Dørmænen + 1

Oliver Mandal + 1

Hallvard Relling

Arbeidsoppgaver blir i hovedsak pakking og klargjøring for bortkjøring på lørdag morgen.

12 personer. Vi trenger minst 2 store hengere og 2 biler som kan kjøre. Her er det store volum.

Må fylle 2 hengere som kan tømmes på Heggstadmoen tidlig lørdag morgen.

Lørdag 5. September 2015 kl. 09.30 – 14.00 NORDSLETTVEIEN 159

Rune Hersjevoll

Natan Asres

Are Kjelsberg +1

Stian Larsen + 1

Emil Bergsjordet +1

Markus Lien + 1

Jørgen Thoresen +1

Her blir det fortsatt masse pakking og klargjøring og flest mulig lass til Heggstadmoen mellom 10.00 –

14.00. Trenger store hengere og sterke arbeidere og biler.’

12 personer.

Dette betyr at klubben skal utføre ca 160 dugnadstimer i løpet av 1 døgn og rydde og kjøre bort noe

slik som 5-6 tonn eller 30-50 m2 med rask og rot.

Hvis noen kan delta begge dager er det lov å melde seg til en ekstra økt. Særlig på Nordslettveien er

det mye volum.

For å gjøre jobben gjennomførbar for oss som administrer disse dugnadene, gi tilbakemelding om

dere har bil/varebil og/eller henger og om dere har byttet dag med noen eller dere kan stille ekstra.

Send mail til ansvarlig.

Med sportslig hilsen

Rune og Morten

Lagt til av

Lag en kommentar

©2022 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.