Dugnadsdøgnet 4.-5. September

Klubben hadde fått to store dugnader samtidig og vi bestemte at vi skulle innkalle spillere/foreldre fra gutter 1997 til 1999.

To store hus skulle tømmes.

 

Fredag kveld fra 17.00 -20.00 var pakking sortering og klargjøring for bortkjøring på lørdag morgen til Heggstadmoen. Lørdag 0930 til 14.00 var målet å få så mange lass som mulig tømt. Jeg tror vi sendte 12-15 lass i løpet av de 4 timene Heggstadmoen var åpen.

Hele 30 personer stilte opp i løpet av disse to dugnadene på de to tidspunktene og gjorde over 100 arbeidstimer.

En fantastisk dugnadsgjeng!

 

Klubben er stolt og takknemlig over den innsats som ble gjennomført i løpet av under ett døgn.

Dette gir klubben gode inntekter som igjen kan gi klubben muligheter til gode sportslige tilbud til våre spillere.

 

Vi vil fortsette å innkalle til slike dugnader delvis lagvis, så neste gang blir det de som ikke kunne fra 1997/1999 gruppene + gutter 2000. Så blir det gutter 2001/2002, Jenter 2000/2002 osv.

Frem til jul vil vi tro at hvis alle fra lagene stiller opp blir det max 2 dugnader (spillere + 1 foreldre) a 3-4 timer så det blir ikke så mye på hver enkelt hvis alle stiller opp slik som i helgen.

Igjen en flott dugnadsinnsats som er svært viktig for klubben.

 

Til dere foreldre.

Denne form for dugnader er den desidert største inntektskilden vi har av eksterne ting. Vi selger ikke lodd, dopapir, blomster osv. Vi er gode på å tømme, flytte, rydde og vaske hus og leiligheter.

 

 

Med sportslig hilsen

Rune og Morten

Lagt til av

Lag en kommentar

©2022 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.