Innkalling til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket

Tirsdag 15. mars 2016 kl. 19.00 arrangerer klubben årsmøte.

Årsmøtet avholdes på klubbhuset på Havstein.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 12. februar 2016.

Sakene kan sendes til post@hoops.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden www.hoops.no en uke før

årsmøte.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én

måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer

informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

styret

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.