Klubben godt representert i andre basketverv

I helgen ble Tinget  2016 for Norges Basketballforbund gjennomført i Oslo.

Der ble det gjennomført valg for NBBF’s styre og komiteer.

Fra Hoops ble Siri Strømme valgt inn i Sanksjonskomiteen og Geir Schønberg valgt inn i Valgkomiteen.

 

Vi har også fire representanter i NBBF Region Midt som ble valgt på Regionstinget 30. mars:

Mathias Aarskog             Nestleder (Rekrutteringskomiteen)

Hans Kristian Strømme   Styremedlem (Dommerkomiteen)

Joakim Rosenlund           Valgkomiteen

Bjørn Åge Bergsjordet    Seriekomiteen

 

Vi er godt representert i basketballfamilien.

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.