Mathias Aarskog – Årets Ildsjel!

Under årets Norges Basketballforbunds Klubbledermøte i Oslo i helgen ble en rekke priser utdelt. Prisen som hedrer hva norsk idrett er tuftet på – ildsjelen – gikk iår til Sverresborg Hoops nåværende leder Mathias Aarskog. Vi gratulerer Mathias så mye med velfortjent pris for sin betydelige innsats for klubb, region og også basketsporten nasjonalt gjennom mange år.

Prisen ble utdelt av NBBF’s president Jan Hendrik Parmann. Her er juryens begrunnelse:

Norges Basketballforbunds Ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles en person, uansett posisjon i klubben, som har gjort en betydelig innsats for sin klubb og nærmiljøet. Prisen skal være en inspirasjon. En takk og anerkjennelse til en person som har vist et stort engasjement og innsats for basketball over mange år, og som bidrar til at klubben får en enklere hverdag.

Man kan si følgende om årets prisvinner:

Prisvinneren har hatt sitt basketvirke i samme by siden 70-tallet. Aktuell kandidat har innehatt en rekke verv i klubbene som han har vært involvert i. Dessuten har han gjort store innsatser på regionalt nivå, pluss et og annet verv på nasjonalt nivå, selv om det er noen år siden nå. Ofte har prismottaker tatt mange av de ”kjedelige” jobbene som er vanskelig å fylle. Få personer kan skilte med lengre fartstid og hatt større betydning for sin klubbomgiving. Som leder har det vært to lengre perioder med to klubber med ”samme” navn som har hatt glede av hans innsats. Reisen går til Trøndelag. Vi skal til klubben Sverresborg. Vi skal til ”Mr. Backoffice”. Prisen for Årets Ildsjel går til Mathias Aarskog.

Lagt til av

Lag en kommentar

©2022 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.