Halltid sommeren 2017

Halltid for sommeren 2017 er fordelt. Denne fordelingen gjelder ut juli og første uke av august. Minner om at de lagene som skal bruke hallen må stille med en hallvakt i sin halltid. Hver lagkontakt har fått et nøkkelkort for sitt lag. Der hvor to lag har halltid samtidig så må lagkontaktene avtale hvem som tar hallvaktansvaret. Ellers må vi passe på at det er ryddig etter oss og at hallen kostes med jevne mellomrom. Det blir kun åpen hall på torsdager dersom lagene som har tildelt halltid er tilstede med hallvakt.

Lagt til av

Lag en kommentar

©2023 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.