Oppdatering smittevern

Trondheim kommune har utarbeidet en ny veileder for hvordan idretten, kulturlivet og fritidsaktivitene skal forholde seg til de nye koronareglene som gjelder i byen nå.

Les mer her: http://sverresborg-if.no/basketball/korona-oppdatering-i-hoops/

Lagt til av

Lag en kommentar

©2023 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.