Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket. 

Årsmøtet avholdes 15. mars kl. 18.00 på Havstein Klubbhus.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13. februar 2022 til post@hoops.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Sverresborg Hoops Basket sin hjemmeside www.hoops.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sverresborg Hoops Basket i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sverresborg Hoops Basket. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sverresborg Hoops Baskets lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Mathias Aarskog kontaktes på post@hoops.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret

Lagt til av

Lag en kommentar

©2023 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.