Innkalling til årsmøte i Hovedlaget i SIF

Årsmøtet foregår på Teams onsdag 10. mai kl. 20.30.

Temaet for møtet er oppløsning av allianseidrettslaget, med utgangspunkt i at alle idrettene (fotball, håndball og basketball) har vedtatt dette i sine årsmøter. Alle idrettene fortsetter som selvstendige organisasjoner.

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.