Arkiv for juli, 2020

Innkalling til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket Elite

Tirsdag 4 august kl 18:00 arrangører klubben årsmøte

Årsmøtet avholdes på møterom i Åsveihallen

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 3 august 2020.

Sakene kan sendes til vegard.tofte@live.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer

informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Dokumenter til årsmøtet kan du finne her.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

styret

Lagt til av