Årsmøte SIF Hovedlaget 21/3 kl 19

Hovedstyret inviterer til årsmøte i Idrettsforeningen, onsdag 21/3 kl 19:00 på klubbhuset.

Årsmøte Sverresborg Idrettsforening 21.03.2018 kl. 19.00 – Havstein Klubbhus

1. Åpning ved leder
2. Godkjenning
a. Godkjenning av innkalling
b. Stemmeberettigede
c. Saksliste
3. Valg av funksjoner
a. Ordstyrer
b. Referent
c. Underskrift protokoll – 2 personer
4. Årsmelding. Gjennomlesning og vedtak
5. Innkomne saker. Det var ikke meldt saker til behandling.
6. Regnskap for 2017 med revisjonsberetning – gjennomgått og vedtak
7. Budsjett for 2018 – gjennomgang og vedtak
8. Valg. 
Leder:  Niels Christian Nielsen fra fotball . Valgt for 1 år.
Nestleder/økonomikontakt: vakant
Styremedlem/Allidrett: vakant
Revisorer Stig Rønne og Bjørn Morkemo. Valgt for 1 år.
Valgkomite: Kjell Gunnar Vassdal, Lars Gustav Formo, Steinar Bjørke
9. Eventuelt. 

ÅRSMELDING SIF hovedlaget 2017_v0.9

 

 

Lagt til av

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.