Trond Relling ble Årets Supermann!

Velfortjent heder og ære ble i år tildelt Trond Relling!

Trond har vært en stor bidragsyter i klubben siden 90 tallet, og vært spiller, trener, lagleder og økonomiansvarlig på de ulike lagene han har vært involvert i. I tillegg har han vært primus motor for å få opp vårt eminente J19/damelag. 🙂

Gratulerer!

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.