Sverresborgs inkluderingsdag for unge flyktninger

Lørdagens aktivitetsdag på Havsteinbanen i regi av Sverresborg Fotball og Idrettsrådet i Trondheim ble på alle måter en flott dag i godværet. Mange unge flyktninger (28) møtte opp. De var gjennom to økter med fotballtreninger avbrutt av sunn og god lunsj, med foredrag av Lilli Marie Myhre Ofstad om kosthold og trening. Den første fotballøkta startet med oppvarmingsøvelser, før deltagerne ble delt inn i grupper som sirkulerte mellom flere stasjoner med momentøvelser. På den andre økta sto småbanespill i fokus.
18 juniorspillere fra Sverresborg Fotball deltok på aktivitetsdagen som trenere og medinstruktører. 10 menn fra Byåsen Men At Work deltok som vertsskap, tolker på arabisk og kurdisk, parkeringsvakter og miljøskapere. Representanter fra Byåsen frivilligsentral hjalp til på kjøkkenet.
Vi hadde tolker på både arabisk, kurdisk, pashto, dari og farsi. Arrangementet gikk knirkefritt, og det så ut til at alle opplevde det fint å være sammen på denne måten.
Hele 16 av de 28 som møtte opp, meldte seg inn i Sverresborg Fotball, og vil bli fordelt på ulike lag etter alder.
Når vi fikk spørsmål om når neste aktivitetsdag skulle arrangeres, skjønte vi at vi hadde truffet.
Takk til våre hovedsponsorer – Idrettsrådet og Sparebank1, og en stor takk til alle som stod på og gjorde denne dagen mulig!

 

 

 

 

 

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.