Årsmøte i SIF Håndball

Årsmøte Sverresborg Håndball

Tirsdag 17 mars, Åsveien Skole kl 19.00.

Agenda

 1. Åpning ved styrets leder
 2. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokoll.
 3. Årsberetning fra styret.
 4. Godkjenning av regnskapet/budsjett.
 5. Fastsettelse av aktivitetsavgiften
 6. Innkomne saker – ingen forhåndsinnmeldte saker.
 7. Valg av styrerepresentanter
 8. Valg av 2 revisorer til neste årsmøte.
 9. Valgkomite for neste årsmøte.
 10. Årsberetning fra lagene.
 11. Eventuelt

 

Velkommen!

 

Lagt til av

Lag en kommentar

©2023 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.