Arkiv for januar, 2018

Til alle medlemmer i Sverresborg IF Håndball

Trondheim, 15. januar 2018

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Sverresborg IF Håndball.

Årsmøtet avholdes torsdag 15. mars 2018 kl. 19.00 på Åsveien Skole (Personalrommet).

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret innen 1. mars til handball@sverresborg-if.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://sverresborg-if.no/handball/.

For å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt medlemskontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8 (http://sverresborg-if.no/handball/om-klubben/lov-for-sverresborg-if-handball/).

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sverresborg IF Håndball

 

Lagt til av