Stillingsannonse Administrativ / Sportslig koordinator

Er DU en som brenner for håndballsporten og kan utvikle klubben vår videre? Sverresborg IF Håndball søker etter Administrativ / Sportslig koordinator!

 

Last ned stillingsannonse som pdf.

 

Administrativ / Sportslig koordinator

Sverresborg IF Håndball er en av Midt-Norges største håndballklubber. Vi er tilsluttet NHF Region Nord og Norges Idrettsforbund gjennom Trøndelag Idrettskrets. Vi har ca. 450 aktive og lag i alle årsklasser fra minihåndball til senior både på gutte- og jentesiden. Vi etterlever idrettens verdier innen barne- og breddeidrett og har stor fokus på inkludering og lagbygging. Klubbens varemerke er ”Fart & Glød” som betyr sportslig utvikling og evnen til å skape begeistring for alle. Klubben er inne i en vekstfase som gjør at vi nå har ambisjoner om å utvikle oss både organisatorisk og sportslig. Vi søker nå etter en eller to person(er) med stor gjennomføringskraft som kan utvikle klubben videre.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen(e):

Administrative oppgaver:

 • Seriepåmeldinger, aktivitetsavgift og politiattester
 • Kontaktledd for sponsorer og samarbeidspartnere
 • Oppdatering av klubbens nettsider og publisering av nyheter i ulike kanaler
 • Kontaktpunkt mot Norges Håndballforbund Region Nord og Trøndelag Idrettskrets
 • Administrere klubbens arrangementer og dugnader
 • Oppfølging av lagenes økonomi
 • Post og internkommunikasjon

Sportslige oppgaver:

 • Oppfølging av klubbens sportslige strategiplan med hovedvekt på utvikling og oppfølging av klubbens trenere
 • Planlegge og gjennomføre kompetanseutviklende tiltak for klubbens trenere
 • Planlegge og gjennomføre spillerutviklingstiltak både på gutte- og jentesiden i klubben, herunder oppfølging av hospiteringsordninger
 • Oppfølging av trenerkontrakter og årsplaner for lagene
 • Gjennomføre rekrutteringstiltak som bidrar til å nå målene ihht. klubbens sportslige strategiplan
 • Bidra til trenerrekruttering til klubben i samarbeid med klubbens sportslige utvalg

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 2-årig høyere utdanning innen økonomi og administrasjon
 • Trenerutdanning, minimum NHFs trenertrinn 2 eller tilsvarende
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid i frivillige organisasjoner, gjerne idrettslag
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Engasjement og forståelse for breddeidrett

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en (evt. to) medarbeider(e) med stort engasjement for håndballsporten. Gode samarbeids- og kommunikative evner er en forutsetning for å lykkes i stillingen(e).

I stillingen som Sportslig koordinator vil erfaring som trener- / spillerutvikler verdsettes høyt. Søker bør kunne vise til trenererfaring med gode resultater innen breddeidrett og spiller- / trenerutvikling. Ved tilsetting vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet. Det er en fordel om søkeren har kunnskap innen idrettens og særforbundets organisering

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Arbeidssted: Idrettens Hus, Trondheim
 • Mulighet til å videreutvikle en klubb med stort potensiale
 • En veldrevet klubb med sunn økonomi og mange engasjerte og hyggelige mennesker

Stillingsandel vil være 100% for rette person, men det kan også være aktuelt å dele opp stillingen i to roller. Som Sportslig koordinator må det påregnes en stor del arbeid på ettermiddags- / kveldstid samt noe helgejobbing i forbindelse med kompetanseutviklende tiltak og evt. trenerrolle.

Administrativ / Sportslig koordinator samarbeider tett med sportslig utvalg og rapporterer til klubbens styre. Stillingsinnhold og -andel vil kunne endres avhengig av kvalifikasjonene til den som tilsettes.

 

Søknadsfrist: 20.04.2018

Kontaktperson: Styreleder i SIF Håndball, Tore A. Østerlie, Tlf. 905 37 466, Epost: handball@sverresborg-if.no

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.