Årsmøte 2019

Trondheim, 28.01.2019

Til alle medlemmer i Sverresborg IF Håndball

Styret innkaller herved til årsmøte i Sverresborg IF Håndball.

Årsmøtet avholdes torsdag 14. mars 2019 kl. 19.00 på Åsveien Skole (Personalrommet).

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars til handball@sverresborg-if.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://sverresborg-if.no/handball/.

For å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt medlemskontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Lov for Sverresborg IF Håndball finner du her.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Sverresborg IF Håndball

Lagt til av

©2023 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.