Foreldremøte 3. mars

Som tidligere skissert har Sverresborg Idrettsforening fått ansvaret for vakthold av den nye Åsveihallen, det vil si at det skal være noen tilstede hver dag det pågår en eller annen aktivitet der. Dette blir klassifisert som dugnad, og laget vil tjene penger på dette. Sannsynligvis vil vi få tildelt 2 uker i året.

Vaktholdet starter opp 2. mars, og SIF J2002 skal ha vaktholdet uke 12 (16-22 mars). Vi kaller derfor inn til foreldremøte hvor instruks, arbeidsoppgaver etc blir gjennomgått. Foreldremøtet blir 3. mars kl 20:00 på klubbhuset.

Forøvrig spilles den første ordinære håndballkampen i Åsveihallen av SIF J02 (innsatslag) og vi oppfordrer alle til å komme og heie og ta ny-hallen i nærmere øyesyn.

Lagt til av

Lag en kommentar

©2023 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.