Oppsummering fra foreldremøte

Veldig bra stemning på foreldremøtet på onsdag ga mye energi til oss trenerne. Takk til dere som stilte og som ga positiv feedback.

1. Status i laget

Vi er 28 jenter nå, 7 fra Halseth skole, 3 fra Nyborg, 1 fra ila og 17 fra Åsveien.

4 trenere denne sesongen; Berit, Jannicke, Remi og Anniken.

Sammenblandingen av National og SIF har gått strålende. Jentene ser ut til å fungere godt sammen.


2. Plan for sesongen

2 halltreninger i uka + en gymsaløkt som skal brukes sporadisk til særtrening for mindre grupper som f.eks. keeper, styrke, posisjonstrening mm.

3 lag er meldt opp i serien, så det blir mange kamper totalt sett i løpet av sesongen. Vi blander alle spillerne og alle lagene spiller med SIF-trøyer. Terminlista blir lagt ut på handball.no den 7. oktober.

Treningssamling i Rindal også i år. Kommer tilbake med dato når vi vet mer om seriekampene våre, men det blir i januar eller ferbruar tror vi.

Cuper denne sesongen må vi se an mht at vi har så mange kamper, men SIF reisecup i mai/juni blir det uansett.

Vi snakket litt om å planlegge for en utenlandscup om noen år (j15/16) for å ha noe å glede oss til og som kan være en liten gulerot for å holde på jentene lengst mulig. Vi kan lage oss en spareplan for dette, slik at egenandelen pr spiller blir minimal. Ida, mamman til Cornelia, tok på seg jobben med å se på alternative cuper og kostnader knyttet til dette.

3. Sekreteriatoppgaver og kampverter

Det vil bli satt opp en liste over foreldrebidrag i sekreteriat på hjemmekampene. Det er oppmann som setter opp denne listen. Nærmere beskrivelse av oppgavene i sekreteriatet vil bli lagt ut på bloggen (den nye) under sekreteriatoppgaver. Nytt i år er at man ikke skal gi dommerne kontakt oppgjør, men overføre på konto innen 5 dager etter kampen. Mari skal sjekke ut alternative løsninger for dette og komme tilbake med forslag om hvordan vi skal gjøre det rent praktisk.

I tillegg til sekreteriat, må 1 foreldre stille som kampvert. En kampvert skal sørge for at stemning rundt kampen er rolig og behersket og at trenere eller foreldre oppfører seg pent til dommer og spillere. Detaljer rundt dette blir lagt ut på bloggen.

4. Dugnader

Vi (SIF) har 3 faste dugnader denne sesongen; Enjoy guiden, vakt i Åsveihallen (januar) og Nidarø-dugnaden (sette opp/ta ned pulter i desember). Disse genererer gode inntekter til både laget og klubben. Oppmann håndterer informasjon og det praktiske rundt dette.

5. Evt

Kaja, mamman til Sara, tok på seg jobben med å være sosialkommitè på laget. Hun trekker med seg andre foreldre ved behov.

ALLE må abonnere på nyhetene på den nye bloggen snarest. Gå inn på http://sverresborg-if.no/handball/jenter03/ og legg inn e-postadressen din helt nederst til høyre på siden. Vi går straks over til ny blogg og da blir alt av informasjon lagt ut der. I tillegg blir Facebook-gruppen brukt til korte beskjeder og påminnelser.


Vi gleder oss til ny sesong – med fart & glød!

Lagt til av

Lag en kommentar

©2023 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.