Inkluderingsstøtte

Sverresborg Idrettsforening har en klar målsetting om å ha flest mulig med i idretten lengst mulig. Hovedstyret i SIF har søkt og mottatt midler fra Idrettsrådet i Trondheim til inkluderingsarbeid på vegne av klubbens særidretter. Inkluderingsmidlene skal benyttes for å få flest mulig til å ha mulighet til å drive med idrett uavhengig av bakgrunn eller økonomiske forutsetninger. Det betyr at Sverresborg Idrettsforening tar samfunnsansvar ved aktivt å drive inkluderingsarbeid.

Lagleder kan søke inkluderingsstøtte ved å fylle ut dette skjema på vegne av aktive/foreldre. Skjema sendes styreleder i tilhørende særidrett for behandling i hovedstyre. Det er dessverre ikke mulig å søke om støtte til reiser eller treningsleire.

Lagt til av