Priser

Prisene for ordinær utleie til eksterne leietakere inkluderer gebyr for vask (obligatorisk). Ved ekstra behov for renhold (utover 2 timer) påløper tilleggsgebyr for medgått tid.

Priser
Mandag – torsdag ettermiddag/kveld – 23.00 1 500
Fredag – søndag ettermiddag/kveld – 23.00 2 000
Fredag kveld/natt kl.17.00 – 02.00. Ferdig ryddet til kl.11.00 neste dag 4 500
Lørdag dag/kveld kl.12.00 – 02.00. Ferdig ryddet til kl.11.00 neste dag 4 500
Lørdag – søndag dag/ettermiddag med tilgang til lokalet kvelden før 4 500
Mandag – torsdag ettermiddag/kveld – 23.00 uten krav til vask (forutsetter klubbtilknytning)* 500*
Arrangement for aldersbestemte lag  i klubbens regi fredag-lørdag ettermiddag/kveld uten krav til vask*. Gjelder kun ved bestilling mindre enn 5 dager før. 500*

Foreldremøte/spillermøte i klubbens regi mandag-torsdag og søndag
ettermiddag/kveld uten krav til vask er gratis.*

* Ved unntak for krav om vask er leietaker ansvarlig for nødvendig renhold før og etter møtet/arrangementet.
BETALING
Avtalt leie betales pr faktura innen nærmere angitt frist. Alle priser forutsetter at leietaker har overholdt alle vilkår i kontrakten. Følges ikke kontrakten kan man få et straffegebyr på kr. 500,- eller risikere å miste retten til å leie ved en senere anledning.

Kontaktperson for Klubbhuset: Kjetil Sande, tlf 48114483

Lagt til av