Innkalling til årsmøte

Til alle medlemmer i
Sverresborg IF Håndball

Styret innkaller herved til årsmøte i Sverresborg IF
Håndball.

Årsmøtet avholdes torsdag 18. mars kl 18.00 i Klubbhuset
ved Havsteinbanen

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes
styret innen 1. mars til: handball@sverresborg-if.no
eller til styrets leder vnossum@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort
tilgjengelig for medlemmene senest èn uke før årsmøtet på http://sverresborg-if.no/handball
og på Sverresborg Håndball Bredde sin Facebookside (https://www.facebook.com/sverresborghandball).

Les mer

Lagt til av

Retningslinjer for kamp Åsveihallen

Det er for tiden ikke tillatt med publikum på kamper i Åsveihallen. Detter gjelder foreløpig frem til 15 januar 2021

Les mer

Lagt til av

Oppdaterte retningslinjer for arrangement i Åsveihallen

Antallet personer som kan være samlet i hallen er nedjustert til 50 i tråd med nasjonale retningslinjer

Les mer

Lagt til av

Informasjon til bortelag i Åsveihallen

Rutiner ved besøk under Covid pandemien

Les mer

Lagt til av

Varslingsrutiner

Det er utarbeidet et sett med varslingsrutiner for Sverresborg håndball.

Hva er varsling?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i SIF eller i det
enkelte lag.

Kritikkverdige forhold kan også beskrives som: DET HAR SKJEDD NOE SOM IKKE SKAL SKJE

Les mer

Lagt til av