Årsmøte Sverresborg IF Håndball – 19. mai

Til alle medlemmer i Sverresborg IF Håndball. 

Vi ønsker primært å avholde Årsmøtet fysisk men har ikke funnet egnede lokaler til dette pt og møtet avholdes derfor elektronisk. Hvis det åpner seg en mulighet for fysisk møte vil det bli gitt beskjed senest mandag 18. mai. 

Påmelding til deltagelse (for mottagelse av link til møtet) sendes: handball@sverresborg-if.no.

Viser til tidligere innkalling til årsmøte og saksliste til møtet er:

Årsmøtet skal: 

Les mer

Lagt til av

Dokumenter til årsmøte 2019

Her er saksliste til Årsmøtet for Sverresborg Håndball samt årsberetning for 2018.
Årsmøtet avholdes torsdag 14. mars kl. 19.00 i Personalrommet på Åsveien Skole.

Saksliste til Årsmøtet
SIF Håndballs årsberetning 2018

Alle vedlegg og dokumenter i tilknytning til årsmøtets saksliste og vedlegg til styrets årsberetning kan sendes på e-post til medlemmer i Sverresborg IF Håndball ved skriftlig henvendelse til handball@sverresborg-if.no.

Les mer

Lagt til av

Årsmøte 2019

Trondheim, 28.01.2019

Til alle medlemmer i Sverresborg IF Håndball

Styret innkaller herved til årsmøte i Sverresborg IF Håndball.

Årsmøtet avholdes torsdag 14. mars 2019 kl. 19.00 på Åsveien Skole (Personalrommet).

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars til handball@sverresborg-if.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://sverresborg-if.no/handball/.

Les mer

Lagt til av

Klubbkolleksjon 2019 (Craft)

Klubbkolleksjonene er nå lagt ut for visning. Det vil bli lagt ut informasjon om bestillingsrutiner og når levering kan starte. Det tas forbehold om endringer.

Kolleksjonene finner du her:

Junior
Dame
Herre

Trykkprofil klubbkolleksjon SIF Håndball

Det er spesifisert hva som tillates trykt på klubbkolleksjonen. Trykkprofilen kan lastes ned her. NB! Det kan tilkomme endringer. Oppdatert trykkprofil vil alltid foreligge hos vår samarbeidspartner G-Sport Lefstad.

Les mer

Lagt til av

Kurs i Innføring Barnehåndball

Velkommen på kurs i Innføring Barnehåndball!

NHF Region Nord arrangerer kurs for Innføring Barnehåndball.
Kurset foregår over én kveld og består av et fire timers kurs hvor én time er teori og resterende er praksis.

Vi vil anbefale trenere som har lag i aldersklassen 7 – 9 år å melde seg på.

 

Dato: 13.11.2018

Tid: 17:30 – 20:30

Sted: Nidelv sitt klubbhus (17:30-18:30) og Nidelvhallen (18:30-20:30)

Instruktør: Bjørn Almåsbakk

Påmeldingsfrist: 12.11.2018

 

Ta kontakt med klubbrådgiver Kristian Valstad dersom du har noen spørsmål.

Les mer

Lagt til av