Styret søker nye medlemmer!

Styret søker nye medlemmer, i første rekke ny økonomikoordinator/økonomiansvarlig.

Har du lyst til å hjelpe klubben din? Vi trenger deg som kan bistå med å følge opp
økonomiarbeidet i samarbeid med regnskapsfører og være klubbens bindeledd mellom
regnskapsfører og lagene.
Arbeidsoppgaver:
 Korrespondanse med lagene i forbindelse med innkreving av aktivitetsavgift
 Tilrettelegging for regnskapsfører (hente ut medlemslister i Medlemsnett,
koordinering mellom regnskapsfører og lagene)
 Årlig budsjettering for styret og bistand i forbindelse med budsjettering for junior og
senior
 Delta på styremøte 1 g pr mnd og legge fram enkle økonomioversikter
 Bistå regnskapsfører i forbindelse med purring av ubetalte fakturaer
 Bistå koordinator av Fotball-lotteriet med å hente ut lag og antall spillere fra
Medlemsnett.

Les mer

Lagt til av