TRENINGSSAMLING MERÅKER 2019

Påmeldingsfrist 01.02.2019

Tradisjonen tro arrangerer Sverresborg fotball treningssamling i Meråker for klubbens gutter og jenter i aldersgruppen 12-16 år. Dette gir oss en fantastisk mulighet for å «bygge klubb», med et sosialt og sportslig opplegg på tvers av aldersgruppene.

Treningssamlingen arrangeres i Meråker 1.-3. mars 2019. Oppmøte på Meråker videregående skole fredag 1. mars, kl 1800.

Påmeldingsavgiften dekker overnatting, alle måltider og masse god trening og moro.

Les mer

Lagt til av

Styret søker nye medlemmer!

Styret søker nye medlemmer, i første rekke ny økonomikoordinator/økonomiansvarlig.

Har du lyst til å hjelpe klubben din? Vi trenger deg som kan bistå med å følge opp
økonomiarbeidet i samarbeid med regnskapsfører og være klubbens bindeledd mellom
regnskapsfører og lagene.
Arbeidsoppgaver:
 Korrespondanse med lagene i forbindelse med innkreving av aktivitetsavgift
 Tilrettelegging for regnskapsfører (hente ut medlemslister i Medlemsnett,
koordinering mellom regnskapsfører og lagene)
 Årlig budsjettering for styret og bistand i forbindelse med budsjettering for junior og
senior
 Delta på styremøte 1 g pr mnd og legge fram enkle økonomioversikter
 Bistå regnskapsfører i forbindelse med purring av ubetalte fakturaer
 Bistå koordinator av Fotball-lotteriet med å hente ut lag og antall spillere fra
Medlemsnett.

Les mer

Lagt til av