Arkiv for mars, 2018

Trond Relling ble Årets Supermann!

Velfortjent heder og ære ble i år tildelt Trond Relling!

Trond har vært en stor bidragsyter i klubben siden 90 tallet, og vært spiller, trener, lagleder og økonomiansvarlig på de ulike lagene han har vært involvert i. I tillegg har han vært primus motor for å få opp vårt eminente J19/damelag. 🙂

Gratulerer!

Lagt til av

Årets Supermann – eller dame!

Tradisjonen tro kårer vi Årets Supermann på Årsmøtet 20.mars – meld på din kandidat!

Årets Supermann er en hederspris til noen som har stått på ekstra for klubben og bidratt ut over eget lag. Send inn kort begrunnelse for hvem du mener fortjener prisen til styreleder.sverresborgfotball@gmail.com

Møt opp på årsmøtet for å se hvem som blir hedret i år!

Lagt til av