Arkiv for februar, 2018

Sverresborg Fotball trenger din hjelp!

Vi setter stor pris på om du kan ta på deg verv, eller har gode kandidater vi bør snakke med.

Til årsmøtet 20. mars skal det velges nye medlemmer til styret, og vi har behov for:    

Sekretær til styret 

Dommeransvarlig

Kommunikasjonsansvarlig

Valgkomite

Ta kontakt med styreleder!

Lagt til av

Årsmøte og generalforsamling i SIF Fotball og Havstenbanen AS

Styret i Sverresborg Fotball ønsker velkommen til Årsmøte og generalforsamling tirsdag 20. mars kl 19:00

1. Åpning ved leder
2. Godkjenning
a. Godkjenning av innkalling
b. Stemmeberettigede
c. Saksliste
3. Valg av funksjoner
a. Ordstyrer
b. Referent
c. Underskrift protokoll – 2 personer
4. Årsmelding. Gjennomlesning og vedtak
5. Innkomne saker. Dugnadsplan 2018
6. Regnskap for 2017 med revisjonsberetning – gjennomgang og vedtak
7. Budsjett for 2018 – gjennomgang og vedtak
8. Valg. 
9. Eventuelt. 
Lagt til av