Klart for første trening etter sommerferien

Denne sesongen deler vi opp den yngste guttegruppen i to treningsgrupper. Det vil si at alle guttene født i 2006 blir en treningsgruppe – og alle guttene født i 2007 og 2008 blir en annen gruppe.

Trener for 2006-gruppen blir Thor Inge Øvermo. Mange av guttene kjenner ham fra fra før siden han var med og coachet kamper i fjor.

Vi har fått treningstid på tirsdager og onsdager – se egen boks til høyre (nederst på siden på mobiltelefon). Disse treningene starter i uke 35 (fra 29. august).

Før den tid starter vi med sesongens første trening tirsdag 22. august kl. 17.30 – 19 i Åsveihallen.

Velkommen til gamle og nye spillere!

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.