Innkalling til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket Elite

Styret kaller herved inn til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket Elite. Årsmøtet avholdes torsdag 17. februar kl. 19.30 i Husebyhallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. februar til htrelling@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside http://sverresborg-if.no/basketball/elite/arsmotet/.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sverresborg Hoops Basket i minst én måned,

Les mer

Lagt til av

Innkalling til årsmøte i Sverresborg Hoops Elite

Styret innkaller herved til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket Elite. Årsmøtet avholdes torsdag 15. april kl. 19.00 på Microsoft Teams.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. april til htrelling@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Sverresborg Hoops Basket Elite sin hjemmeside http://sverresborg-if.no/basketball/elite/arsmotet/.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sverresborg Hoops Basket i minst én måned,

Les mer

Lagt til av

Innkalling til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket Elite

Tirsdag 4 august kl 18:00 arrangører klubben årsmøte

Årsmøtet avholdes på møterom i Åsveihallen

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 3 august 2020.

Sakene kan sendes til vegard.tofte@live.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer

informasjon om stemmerett,

Les mer

Lagt til av

Innkalling til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket Elite

Tirsdag 7 mars 2017 kl 18:00 arrangører klubben årsmøte

Årsmøtet avholdes på klubbhuset på Havstein.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 22 februar 2017.

Sakene kan sendes til elite@hoops.no.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én

måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Les mer

Lagt til av

Innkalling til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket Elite

Tirsdag 15. mars 2016 kl. 18.00 arrangerer klubben årsmøte.

Årsmøtet avholdes på klubbhuset på Havstein.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 20 februar 2016.

Sakene kan sendes til elite@hoops.no.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én

måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Les mer

Lagt til av