Ekstraordinært årsmøte 5 juni 2023

For mer info https://www.sverresborghandball.no/next/blog/post/219426/innkalling-til-ekstraordinaert-arsmote-i-sverresborg-handball-mandag-5-juni?ispage=true

Les mer

Lagt til av

Årsmøtedokumenter til årsmøtet 16 mars 2023

2.-Saksliste-Arsmote-2023-SIF-Handball-5

3.-Forretningsorden-4Last ned

4.-SIF-Handballs-årsberetning-2022-3Last ned

5.-Arsregnskap-2022-Beretning-kontrollkomite-3Last ned

5.-Arsregnskap-2022-3Last ned

6.a.-Medlemskontigent-2023_24-Sverresborg-IF-Handball-3Last ned

6.b.-Styrets-innstilling-til-budsjett-2023-3Last ned

6.c.-Styrets-innstilling-til-organisasjonsplan-1-3Last ned

7.-a.b.-Valgkomiteens-innstilling-2023-3Last ned

7.d-Styrets-innstilling-til-kontrollutvalg-2023-3Last ned

7.f-Styrets-innstilling-til-valgkomite-2023-3Last ned

G14-arsrapport-3Last ned

J16-arsrapport-3Last ned

J2007-arsrapport-3Last ned

J2009-arsrapport-3Last ned

J2010-arsrapport-3Last ned

J2011-arsrapport-3Last ned

J2013-arsrapport-3Last ned

J2015-arsrapport-2Last ned

Les mer

Lagt til av

Innkalling til årsmøte

Til alle medlemmer i Sverresborg IF Håndball

Styret innkaller herved til årsmøte i Sverresborg IF Håndball.

Årsmøtet avholdes torsdag 16. mars kl 18.00 på lærerværelset Åsveien skole

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret innen 1. mars til: handball@sverresborg-if.no eller til styrets leder Simen Husby simenhusby@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest èn uke før årsmøtet på http://sverresborg-if.no/handball og på Sverresborg Håndball Bredde sin Facebookside (https://www.facebook.com/sverresborghandball).

Les mer

Lagt til av

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det enkelte idrettslag innenfor allianseidrettslaget Sverresborg idrettsforening (SIF) er organisert med eget styre og til dels egen administrasjon. Styret i SIF har vært et «sovende» styre, og synergiene har ikke vært mulig å ta ut slik opprinnelig tenkt og dermed blir dette unødig ressursbruk. Det foreligger derfor forslag om oppløsning av allianseidrettslaget SIF (ikke idrettslaget Håndball).

Dette skal behandles i et ekstraordinært årsmøte i alle idrettslagene tilknyttet allianseidrettslaget. Under er sakliste og vedlagte saksdokumenter for ekstraordinært årsmøtet i Sverresborg IF Håndball.

Les mer

Lagt til av

Dokumenter til årsmøte i Sverresborg håndball

Her er alle årsmøtepapirer klare for nedlasting

2.-Saksliste-Arsmote-2022-SIF-Handball-3Last ned

3.-Forretningsorden-2Last ned

4.-Arsberetning-fra-lagene-2Last ned

4.-Arsberetning-fra-styret-2Last ned

5.-Signert-arsregnskap-2021-2Last ned

6.a.-Medlemskontigent-2022_23-Sverresborg-IF-Handball-2Last ned

6.b-Budsjett-2022-2Last ned

6.c.-Styrets-innstilling-til-organisasjonsplan-1-2Last ned

6.d-Styrets-fullmakt-hovedidrettslaget-2022-2Last ned

7.a-og-b-Valgkomiteens-innstilling-2022-2Last ned

7.d-Styrets-innstilling-til-kontrollutvalg-2023-2Last ned

7.f-Styrets-innstilling-til-valgkomite-2023-2Last ned

Les mer

Lagt til av