Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det enkelte idrettslag innenfor allianseidrettslaget Sverresborg idrettsforening (SIF) er organisert med eget styre og til dels egen administrasjon. Styret i SIF har vært et «sovende» styre, og synergiene har ikke vært mulig å ta ut slik opprinnelig tenkt og dermed blir dette unødig ressursbruk. Det foreligger derfor forslag om oppløsning av allianseidrettslaget SIF (ikke idrettslaget Håndball).

Dette skal behandles i et ekstraordinært årsmøte i alle idrettslagene tilknyttet allianseidrettslaget. Under er sakliste og vedlagte saksdokumenter for ekstraordinært årsmøtet i Sverresborg IF Håndball.

Les mer

Lagt til av

Dokumenter til årsmøte i Sverresborg håndball

Her er alle årsmøtepapirer klare for nedlasting

2.-Saksliste-Arsmote-2022-SIF-Handball-3Last ned

3.-Forretningsorden-2Last ned

4.-Arsberetning-fra-lagene-2Last ned

4.-Arsberetning-fra-styret-2Last ned

5.-Signert-arsregnskap-2021-2Last ned

6.a.-Medlemskontigent-2022_23-Sverresborg-IF-Handball-2Last ned

6.b-Budsjett-2022-2Last ned

6.c.-Styrets-innstilling-til-organisasjonsplan-1-2Last ned

6.d-Styrets-fullmakt-hovedidrettslaget-2022-2Last ned

7.a-og-b-Valgkomiteens-innstilling-2022-2Last ned

7.d-Styrets-innstilling-til-kontrollutvalg-2023-2Last ned

7.f-Styrets-innstilling-til-valgkomite-2023-2Last ned

Les mer

Lagt til av

Årsmøte i Sverresborg håndball

Til alle medlemmer i Sverresborg IF håndball. Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars på klubbhuset ved Havsteinbanen, kl 18. Invitasjon vil også publiseres på hjemmesiden.

Forslag om saker som ønskes behandlet, skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Sendes til handball@sverresborg-if.no

Saksliste, årsberetning og andre aktuelle dokumenter vil publiseres på hjemmesiden senest 1 uke før årsmøtet. Velkommen!

Les mer

Lagt til av

Vil du spille junior/seniorhåndball (herrer) for Sverresborg kommende sesong?

Med
ny og meget kompetent kroatisk trener inneværende sesong har Sverresborg hatt
meget gode resultater. Vi er blant de aller beste i regionen med våre to lag i
G20-serien. Nå planlegger vi ny sesong, og klubben ønsker å stille med gode lag
i 2. divisjon, 3 divisjon, G20 (toppserie og bredde), samt kvalifisere oss for
spill i Lerøy-serien. Våre satsingsarenaer er 2. divisjon og
NM-junior/Lerøy-serien, mens 3. divisjon og G20 er viktige utviklingsarenaer
for de yngste spillerne. 

Les mer

Lagt til av

Årsmøte Torsdag 18 mars klokken 1800

Til alle medlemmer i Sverresborg IF Håndball

Viser til tidligere innkalling herved til årsmøte i Sverresborg IF Håndball.
Årsmøtet avholdes torsdag 18. mars kl 18.00 i Klubbhuset ved Havsteinbanen

Pga smittehensyn ønsker vi påmelding hvis du ønsker å delta, påmelding og/eller ønske om fullstendige saksdokumenter sendes: handball@sverresborg-if.no eller til styrets leder vnossum@gmail.com.

Saksliste til møtet og Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Les mer

Lagt til av