Årsmøtedokumenter til årsmøtet 16 mars 2023

2.-Saksliste-Arsmote-2023-SIF-Handball-5

3.-Forretningsorden-4Last ned

4.-SIF-Handballs-årsberetning-2022-3Last ned

5.-Arsregnskap-2022-Beretning-kontrollkomite-3Last ned

5.-Arsregnskap-2022-3Last ned

6.a.-Medlemskontigent-2023_24-Sverresborg-IF-Handball-3Last ned

6.b.-Styrets-innstilling-til-budsjett-2023-3Last ned

6.c.-Styrets-innstilling-til-organisasjonsplan-1-3Last ned

7.-a.b.-Valgkomiteens-innstilling-2023-3Last ned

7.d-Styrets-innstilling-til-kontrollutvalg-2023-3Last ned

7.f-Styrets-innstilling-til-valgkomite-2023-3Last ned

G14-arsrapport-3Last ned

J16-arsrapport-3Last ned

J2007-arsrapport-3Last ned

J2009-arsrapport-3Last ned

J2010-arsrapport-3Last ned

J2011-arsrapport-3Last ned

J2013-arsrapport-3Last ned

J2015-arsrapport-2Last ned

Les mer

Lagt til av

Innkalling til årsmøte

Til alle medlemmer i Sverresborg IF Håndball

Styret innkaller herved til årsmøte i Sverresborg IF Håndball.

Årsmøtet avholdes torsdag 16. mars kl 18.00 på lærerværelset Åsveien skole

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret innen 1. mars til: handball@sverresborg-if.no eller til styrets leder Simen Husby simenhusby@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest èn uke før årsmøtet på http://sverresborg-if.no/handball og på Sverresborg Håndball Bredde sin Facebookside (https://www.facebook.com/sverresborghandball).

Les mer

Lagt til av

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det enkelte idrettslag innenfor allianseidrettslaget Sverresborg idrettsforening (SIF) er organisert med eget styre og til dels egen administrasjon. Styret i SIF har vært et «sovende» styre, og synergiene har ikke vært mulig å ta ut slik opprinnelig tenkt og dermed blir dette unødig ressursbruk. Det foreligger derfor forslag om oppløsning av allianseidrettslaget SIF (ikke idrettslaget Håndball).

Dette skal behandles i et ekstraordinært årsmøte i alle idrettslagene tilknyttet allianseidrettslaget. Under er sakliste og vedlagte saksdokumenter for ekstraordinært årsmøtet i Sverresborg IF Håndball.

Les mer

Lagt til av

Dokumenter til årsmøte i Sverresborg håndball

Her er alle årsmøtepapirer klare for nedlasting

2.-Saksliste-Arsmote-2022-SIF-Handball-3Last ned

3.-Forretningsorden-2Last ned

4.-Arsberetning-fra-lagene-2Last ned

4.-Arsberetning-fra-styret-2Last ned

5.-Signert-arsregnskap-2021-2Last ned

6.a.-Medlemskontigent-2022_23-Sverresborg-IF-Handball-2Last ned

6.b-Budsjett-2022-2Last ned

6.c.-Styrets-innstilling-til-organisasjonsplan-1-2Last ned

6.d-Styrets-fullmakt-hovedidrettslaget-2022-2Last ned

7.a-og-b-Valgkomiteens-innstilling-2022-2Last ned

7.d-Styrets-innstilling-til-kontrollutvalg-2023-2Last ned

7.f-Styrets-innstilling-til-valgkomite-2023-2Last ned

Les mer

Lagt til av

Årsmøte i Sverresborg håndball

Til alle medlemmer i Sverresborg IF håndball. Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars på klubbhuset ved Havsteinbanen, kl 18. Invitasjon vil også publiseres på hjemmesiden.

Forslag om saker som ønskes behandlet, skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Sendes til handball@sverresborg-if.no

Saksliste, årsberetning og andre aktuelle dokumenter vil publiseres på hjemmesiden senest 1 uke før årsmøtet. Velkommen!

Les mer

Lagt til av