Årsmøte og generalforsamling i SIF Fotball og Havstenbanen AS

Styret i Sverresborg Fotball ønsker velkommen til Årsmøte og generalforsamling tirsdag 20. mars kl 19:00

1. Åpning ved leder
2. Godkjenning
a. Godkjenning av innkalling
b. Stemmeberettigede
c. Saksliste
3. Valg av funksjoner
a. Ordstyrer
b. Referent
c. Underskrift protokoll – 2 personer
4. Årsmelding. Gjennomlesning og vedtak
5. Innkomne saker. Dugnadsplan 2018
6. Regnskap for 2017 med revisjonsberetning – gjennomgang og vedtak
7. Budsjett for 2018 – gjennomgang og vedtak
8. Valg. 
9. Eventuelt. 
Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.