Dugnader 2019

Til alle medlemmer i Sverresborg Fotball

Tusen takk for god dugnadsinnsats i 2018!

Etter de ulike dugnadene som ble gjennomført i 2018 har vi hatt en gjennomgang av innspill og tilbakemeldinger fra klubbens medlemmer.

Her var signalene tydelige; et stort flertall ønsker at vi kutter ut Explendo nettbutikk, loddsalg, dagsverk dugnad og heller gjennomfører 2 stk papirdugnader, en i mars og en i august.

Dette vil innbringe mellom 400 og 500.000 NOK netto til klubben! Dette er penger som vil gå til drift av klubben der blant annet nye bane er under planlegging. Mer detaljer rundt dette vil komme på årsmøtet i mars.

Vi ble enig om 21. mars som dato for den første dopapirdugnaden! Det vil bli sendt ut bestillingslister til laglederne god tid i forkant.

Den andre dopapirdugnaden vil vi forsøke å få til rundt skolestart i slutten av August.

Som i 2018 satser vi på at hver familie kjøper 8 sekker dopapir/ tørkerull pr dugnad for mulig videresalg. 300,- pr sekk, totalt 2400,- pr familie

For de som ikke har tid etc til å selge, åpner vi for mulighet til frikjøp. Her settes summen til halvparten av mulig salgssum, altså 1200,- for frikjøp

Sverresborg Cup avholdes siste helg i mars og første helg i april, her satser vi på godt oppmøte og god innsats. Cupen gir gode inntekter til klubben.

Det vil i tillegg bli muligheter å tjene penger direkte til de enkelte lagene gjennom Miljøpakkens dugnader, her vil lagene bli forspurt om å kunne stille med 5-10 personer for noen timers jobb ved ujevne mellomrom.

Klubben jobber også med å få på plass en avtale med Trondheim Concert for å kunne bidra ved ulike arrangementer gjennom våren og sommeren, kommer tilbake her.

Ellers har juniorlaget fått muligheten til å selge Strøsanden der inntekten vil gå til laget.

I 2018 har klubben tjent enkle penger gjennom Norsk Tippings grasrotandel. Her anbefaler vi alle medlemmer som tipper å registrere Sverresborg Fotball som grasrotmottaker!

Mvh

Dugnadsgruppen

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.